Obiectivele Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea
Ovinelor şi Caprinelor ”Popăuți” – Botoșani sunt:

 • Crearea de genotipuri superioare la specia ovină privind potenţialul de producţie, cantitativ şi calitativ;
 • Optimizarea indicilor de reproducţie, cu privire la reducerea service-period-ului, lambing interval-ului, indicelui de fecunditate, însămânţare şi creşterea ratei de concepţie prin promovarea biotehnologiilor moderne reproductive;
 • Reducerea  tulburărilor  reproductive la ovine;
 • Reducerea incidenței apariției factorului letal la ovinele karakul varietatea roz;
 • Creșterea calității furajelor în vedere optimizării raţiilor  furajere  pentru ovine;
 • Îmbunătăţirea tehnologiilor de întreţinere a animalelor prin creşterea bunăstării şi asigurarea confortului biologic al animalelor pe categorii de vârstă, stări fiziologice, care să aibă drept scop realizarea performanţelor de producţie şi a indicilor economici;
 • Obţinerea unor produse de origine animală (pielicele, lapte, carne și lână), conform standardelor europene;
 • Obţinerea unor soiuri și hibrizi, conform standardelor europene;
 • Obţinerea compostului, conform standardelor europene;
 • Creșterea numărului de cercetători corespunzător cu volumul cercetărilor;
 • Dezvoltarea serviciilor de consultanță tehnică către crescători și elaborare de proiecte în parteneriat în vederea creșterii capacităților de producție.

Raport de activitate – 2017

Raport de activitate – 2018

Raport de activitate – 2019

Raport de activitate – 2020

Raport de activitate – 2021