Proiecte și teme de cercetare în desfășurare:

Surse proprii:

  1. Cercetări privind îmbunătățirea producției de lapte și carne la caprinele autohtone din zona de N-E a țării prin încurcișări cu rasa Anglonubiană 2018-prezent
  2. Testarea capacităţii combinative a rasei Karakul de Botoşani cu rasele de lapte Awassi și Friză în scopul obţinerii unor populaţii premergătoare stabilizării genetice a unui nou ecotip ovin specializat pentru producţia de lapte 2018-prezent

Proiecte ADER:

  1. ADER 8.1.4. Stabilizarea genetică a unui nou ecotip ovin specializat pentru producţia de pielicele și carne la rasa Karakul       2019-prezent

PPT Faza 1 – 2019

PPT Faza 2 – 2020

PPT Faza 3 – 2020

PPT Faza 4 –  2021

http://popauti-cercetare.ro/activitate-de-cercetare/proiect-ader-8-1-4/

2. ADER 8.3.3. Aplicarea unor biotehnologii de reproducţie şi genetică moleculară pentru înmulţirea controlată și consolidarea varietăţilor vulnerabile Alb, Roz şi Halili din cadrul rasei Karakul de Botoșani           2019-prezent

 

PPT – Faza 1 – 2019

PPT – Faza 2 – 2020

PPT – Faza 3 – 2021

http://popauti-cercetare.ro/activitate-de-cercetare/ader-8-3-3/

În decursul anilor unitatea a participat la numeroare proiecte și teme de cercetare atât în calitate de conducător de proiect cât și de partener:

Perioada
Îmbunătățirea indicilor de reproducție la ovinele Karakul de Botoșani 1983-1986
Folosirea metodelor biotehnice pentru intensivizarea reproducției și combaterea sterilității la ovinele Karakul de Botoșani 1986-2000
Contribuții la elucidarea mecanismului de ereditare a nuanțelor de culoare la ovinele Karakul și realizarea profilaxiei genetice 2000-2002
Utilizarea markerilor genetic-biochimici și imunogenetici în profilaxia patogeniei ovine. 2000-2002
Crearea unui nou ecotip de ovine Karakul în zona de N-E a Moldovei pe baza infuziei de material genetic din Republica Moldova și elaborarea unor tehnologii de creștere și exploatare 2000-2002
Utilizarea unor polimorfii proteice și minerale sanguine în optimizarea tehnologiilor de creștere a ovinelor de pielicele 2000-2002
Utilizarea metodelor biotehnice pentru intensivizarea reproducției și realizarea profilaxiei genetice la ovinele Karakul de Botoșani 2002-2004
Metode rapide de estimare a parametrilor curbei de lactație la ovine 2002-2004
Tehnologie de reproducție la ovine bazată pe certificarea originii indivizilor prin metode genetice 2002-2005
Modelarea nutrițională a performanțelor productive ale ovinelor Karakul pentru eficientizarea exploatațiilor 2003-2005
Tehnologii de optimizare a selecției ovinelor bazată pe biostructuri moleculare multiple de tip antigenic 2003-2005
Tehnologii privind sporirea eficienței economice pentru crescătorii de ovine Karakul 2003-2005
Posibilități de reducere a incidenței factorului letal la mieii Karakul Brumăriu și Roz 2003-2005
Contribuții la realizarea unei noi subpopulații la rasa Țurcană din varietatea maro pe baza încrucișărilor cu ovinele Karakul maro 2004-2006
Cercetări privind noi modalități de eficientizare a activității de creștere și exploatare pentru rasa de ovine Karakul 2004-2006
Diversificarea producțiilor la rasa Karakul și Țurcană pe baza încrucișărilor cu berbeci Awassi 2004-2006
Îmbunătățirea însușirilor productice ale caprelor crescute în partea de N-E a Moldovei 2004-2006
Valorificarea ecologică și economică a deșeurilor agrozootehnice prin transfer de biotehnologii de epurare a apelor 2003-2005
Satul românesc de la Acquis la Praxis. Sistem integrat de organizare, marketing și management al comunității rurale defavorizate, prin transfer de soluții științifice conforme acquis-ului comunitar 2003-2005
Eco/genetica ”Proiect de valorificare on-line a informațiilor ecogenetice pentru sisteme de agricultură ecologică adecvate zonei de Nord a României 2004-2006
Intensivizarea reproducției pentru ameliorarea și sporirea subpopulațiilor de ovine din varitățile de culoare ale rasei Karakul de Botoșani 2006-2008
Inființarea și exploatarea în sistem ecologic a pajiștilor cultivate pe terenuri supuse degradării din N-E României 2006-2008
Procedee nutriționale inovatice pentru stimularea secreției lactate la oi și capre 2006-2008
Tehnologii optimizate pentru hrănirea oilor de lapte 2005-2007
Markeri moleculari utilizați în ameliorarea animalelor de interes economic 2005-2008
Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate/zone MAP 2006-2008
Îmbunătățirea structurii genetice a subpopulațiilor de ovine create în cadrul rasei Karakul de Botoșani și extinderea acestora în arealul de creștere a rasei 2006-2010
Studiul populațiilor de caprine crescute în gospodăriile private din zona Moldovei în vederea elaborării unui program de ameliorarea genetică 2007-2009
Ameliorarea producției de lapte la populațiile de caprine prin încrucișări cu cele mai bune rase specilizate 2006-2010
Cercetări privind ameliorarea producției de carne la rasele autohtone de caprine prin hibridarea și aplicarea unor tehnologii performante de creștere OPAS 2007-2009
Optimizarea tehnologiilor de exploatare cu ovine a pajiștilor temporare de graminee și leguminoase perene cu rezistență sporită la secetă 2007-2009
Tehnologie de ameliorare a stării de sănătate la ovine și caprine prin utilizarea markerilor genetici 2008-2011
Crearea, consolidarea și înmulțirea unor subpopulații de ovine cu blană colorată în cadrul rasei Karakul de Botoșani. 2011-2014
Cuantificarea statistico-informaţională a biodiversităţii la rasele de ovine crescute în România cu ajutorul markerilor genetici. 2015-2018
Contribuţii la consolidarea genetică şi sporirea numerică a ovinelor Karakul de Botoșani varietatea SUR în vederea omologării acestora. 2015-2018