Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor ”Popăuți” – Botoșani

S.C.D.C.O.C „Popăuți” are sediul în localitatea Răchiți, Judetul Botoșani și are ca scop ameliorarea genetică,
managementul și promovarea ovinelor din rasa Karakul și a caprinelor și este organizată într-un sector de
cercetare şi o biobază la sediul unității.

Laboratoare de cercetare

Laborator tehnologii și reproducție

Laborator genetică și ameliorare

Ferma zootehnică

Cu efectivele de ovine rasa Karakul și caprine.

Ferma vegetală

Cu o suprafață de 1163,02 ha teren arabil și pășune.

În cadrul sectorului de cercetare există două laboratoare şi anume:

  • Laborator tehnologii și reproducție
  • Laborator ameliorare și genetic

Biobaza cuprinde:

  • Ferma zootehnică cu efectivele de ovine și caprine
  • Ferma vegetală cu o suprafață de 1163,02 ha teren arabil și pășune

În cadrul celor două laboratoare există grupe de cercetare care participă la realizarea cercetărilor în domeniul reproducţiei şi nutriţiei ovinelor şi caprinelor.