Omologări

Urmărind cursul istoric, din cele 7 varietăți de culoare, în cadrul rasei, sunt omologate până în prezent primele patru, după cum urmează:

  • în anul 1988, ca o recunoaştere a muncii de ameliorare de aproape patru decenii a corpului de cercetători condus de dr.ing. Marin Lucian (director) med.vet.Vasile Niga (secrt. știintific) de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor de la Popăuţi-Botoşani, a fost omologată nouă rasă de ovine pentru pielicele Karakul de Botoşani, cu două varietăţi de culoare: neagră şi brumărie (Ordinul nr. 9/1989 al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare)
  • în anul 2010 sub coordonarea d-lui dr.ing. Brădățan Ghe. (secrt. știintific și director de proiect) varietatea maro (Certificat de Omologare nr. 4/24.11.2010 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Agenţiei Naţionale de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie)
  • în anul 2018 sub coordonarea d-lui dr.ing. Ionică NECHIFOR (director) și prof.dr.ing. Pascal C-tin (secrt. științific) varietatea sur (Certificat de Omologare nr. 7/30.08.2018 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Agenţiei Naţionale de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie).

Certificat de omologare

Karakul de Botoșani – varietatea neagră și brumărie

Certificat de omologare

Karakul de Botoșani – varietatea maro

Certificat de omologare

Karakul de Botoșani – varietatea sur